פרויקטים BIOLED 

התקנות בארץ ובעולם - תאורה לקאנביס - מערכת BIOLED

התקנות בארץ ובעולם - תאורה מגוונת  - מערכת BIOLED

התקנות בארץ ובעולם - תאורה לחקלאות - מערכת BIOLED

Bioled Eco Light Systems Ltd

 © 2020 BIOLED All rights reserved

קיבוץ צובה  9087000 | Tel. 02-9967001 |  Fax. 02-6243490 | info@bioled.co.il

ספק משרד הביטחון מס. 0011018747