פרויקטים BIOLED 

התקנות בארץ ובעולם - תאורה לקאנביס - מערכת BIOLED

התקנות בארץ ובעולם - תאורה מגוונת  - מערכת BIOLED

התקנות בארץ ובעולם - תאורה לחקלאות - מערכת BIOLED