פנסי רחוב

פנסי רחוב

פנסי רחוב חסכוניים ומתקדמים מיועדים, מצוידים ב- OSRAM LED, מיועדים  להתקנה על עמוד חברת חשמל,בעלי תו תקן, מתאים לכבישים, רחובות, שבילים, צמתים, מגרשי חניה ומעברים. מצוידים בעדשה מתקדמת לפני תקן משרד התחבורה, למניעת סנוור וזיהום אורי

TzubaVision Eco Light Systems Ltd

Kibbutz Tzuba  9087000, Israel  Tel. +9722-9967001, Fax. +9722-6243490

   info@tzubavision.co.il